'New tailor-made biopolymers produced from lignocellulosic sugars waste for highly demanding fire-resistant applications'

TECHNICAL ARTICLE
Preparation and characterization ofamine functional nano hydroxyapatite chitosan bionanocomposite for bone tissue engineering applications

Bu çalışmada, benzersiz bir şekilde modifiye edilmiş kompozit iskele içeren üç farklı yapı iskelesi mi? Yani kitosan (CTS), nano hidroksiapatit / kitosan bileşik (CTS + nHAp), ve amino grubu (-NH2), modifiye edilmiş nano hidroksiapatit / kitosan bileşik (CTS + nHAp-NH2) iskeleleri? Kemik doku mühendisliği (BTE) amaçları için sentezlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına olarak,% 15 kadar kaybetme iskeleler her türlü nHAp ile biyobozunur iskele CTS ve CTS + olduğu bulunmuştur eşcinsel seks oyuncaklarıBunların başlangıç ​​ağırlığının CTS + nHAp-NH2 iskele bir muamele, lizozimin altı hafta sonra ağırlık kaybı% 10 gösterirken. Buna ek olarak, iskelelerinin bütün üç tip biyolojik uyumlu olduğu gösterilmiştir, ve onların arasında CTS + nHAp-NH2 iskeleleri, WST-1 deneyinde EN hücre proliferasyonunu desteklenen ve laktat dehidrojenaz (LDH) deneyi için de sitotoksisite az ve kabul edilebilir bir düzeyde ifade insan kemik mezenkimal kök hücreleri (hBM-MSCs). CTS ve CTS Hem iskeleleri + nHAp sadece katına Oysa zaman Son olarak, ordu oto kiralama değerlendirme esnasında osteoindüktivite CTS-NH2 + nHAp yaklaşık ilk başta bir alkali fosfataz (ALP) aktivitesi üç kat arttı. Bu sonuçlar soruşturma altında tüm sentezlenmiş iskele en umut verici ve varlık uygulanabilir bir yapı iskeleti ile potansiyel kemik doku mühendisliğinde kullanılmak üzere bazı türleri CTS + nHAp-NH2 ile Yaklaşımları sahip olduğunu göstermektedir. GelecekteDetaylı bir moleküler düzeyde seks shop iskeleleri ve klinik öncesi amaçlar için in vivo çalışmaları içerir.

» Author: Besir Hakan Atak, Berna Buyuk, Merve Huysal, Sevim Isik, Mehmet Senel, Wolfgang Metzger, Guven Cetin

» Reference: Carbohydrate Polymers, Volume 164

» Publication Date: 15/05/2017

» More Information

« Go to Technological Watch

This project has received funding from the European Unionís Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration